G.2 PARTE SPECIALE

G.2 PARTE SPECIALE G.2 PARTE SPECIALE

G.2 PARTE SPECIALE

G162
G.2 PARTE SPECIALE

G163

G164

G165

G166

G167

G168

G169

G170

G171

G172

G173

G174

G175

Acacia di Costantinopoli o Mimosa rosa

G176
Acacia di Costantinopoli o Mimosa rosa

G177

Acero

G178
Acero

G179

G180

G181

G182

G183

Achillea

G184
Achillea

G185

G186

G187

G188

Agrifoglio

G189
Agrifoglio

G190

Ailanto

G191
Ailanto

G192

G193

G194

G195

G196

G197

G198

G199

G200

Alloro

G201
Alloro

G202

Amarillide

G203
Amarillide

Anemone

G204
Anemone

Anice

G205
Anice

Anturio

G206
Anturio

Arabis

G207
Arabis

Aralia

G208
Aralia

Arancio e Arancio amaro

G209
Arancio e Arancio amaro

G210

G211

G212

G213

G214

G215

G216

G217

G218

G219

G220

Araucaria

G221
Araucaria

Asparago

G222
Asparago

G223

G224

G225

Aspidistra

G226
Aspidistra

G227

Aucuba

G228
Aucuba

G229

G230

Azalea

G231
Azalea

G232

G233

G234

Azzeruolo

G235
Azzeruolo

G236

G237

G238

G239

G240

G241

G242

Basilico

G243
Basilico

G244

Begonia

G245
Begonia

G246

Bergamotto

G247
Bergamotto

G248

G249

Biancospino

G250
Biancospino

Bignonia

G251
Bignonia

Buddleia

G252
Buddleia

G253

Campanule

G254
Campanule

G255

Cappero

G256
Cappero

G257

G258

G259

G260

Carota

G261
Carota

G262

G263

G264

Carpino

G265
Carpino

Carrubo

G266
Carrubo

Castagno

G267
Castagno

G268

G269

G270

Cavoli

G271
Cavoli

G272

G273

G274

G275

G276

G277

Cece

G278
Cece

Cedri

G279
Cedri

Cedro

G280
Cedro

G281

G282

G283

G284

Ciavardello

G285
Ciavardello

Ciclamino

G286
Ciclamino

G287

Cicoria o Radicchio

G288
Cicoria o Radicchio

G289

G290

G291

Ciliegio

G292
Ciliegio

G293

G294

G295

G296

G297

G298

Cima di rapa

G299
Cima di rapa

Cipolla

G300
Cipolla

G301

G302

G303

Cipressi

G304
Cipressi

G305

Clematide

G306
Clematide

Cocomero

G307
Cocomero

G308

Cocos

G309
Cocos

Colza

G310
Colza

Corbezzolo

G311
Corbezzolo

Cotogno

G312
Cotogno

Cotogno del Giappone

G313
Cotogno del Giappone

G314

Cotonastro

G315
Cotonastro

Crespino

G316
Crespino

Crisantemo

G317
Crisantemo

G318

G319

Croton

G320
Croton

Cupressociparo

G321
Cupressociparo

G322

Dieffenbachia

G323
Dieffenbachia

Dracena

G324
Dracena

Edera

G325
Edera

Eleagno

G326
Eleagno

Erica

G327
Erica

G328

G329

Eucalipto

G330
Eucalipto

Evonimo

G331
Evonimo

Faggio

G332
Faggio

G333

Fagiolino

G334
Fagiolino

G335

G336

G337

Fava

G338
Fava

G339

G340

Felce

G341
Felce

G342

G343

Ficus

G344
Ficus

G345

Filodendro

G346
Filodendro

G347

G348

Fotinia

G349
Fotinia

G350

G351

G352

G353

G354

G355

G356

Frassino

G357
Frassino

G358

Fresia

G359
Fresia

Frumento

G360
Frumento

G361

G362

G363

G364

G365

G366

G367

G368

G369

G370

G371

G372

Fucsia

G373
Fucsia

G374

Gardenia

G375
Gardenia

Garofano

G376
Garofano

G377

G378

G379

poeti

G380
poeti

Gelso

G381
Gelso

Gelsomino di Spagna

G382
Gelsomino di Spagna

G383

Gerbera

G384
Gerbera

Giacinto

G385
Giacinto

G386

Giglio

G387
Giglio

Ginepro

G388
Ginepro

Girasole

G389
Girasole

Giuggiolo

G390
Giuggiolo

Gladiolo

G391
Gladiolo

G392

Gleditsia

G393
Gleditsia

Impatiens

G394
Impatiens

Indivia

G395
Indivia

Ippocastano

G396
Ippocastano

Iris

G397
Iris

G398

Kalanchoe

G399
Kalanchoe

Kaki

G400
Kaki

G401

Kentia

G402
Kentia

G403

G404

G405

G406

Lagerstroemia

G407
Lagerstroemia

G408

G409

Larice

G410
Larice

G411

Lattuga

G412
Lattuga

G413

G414

G415

G416

G417

G418

G419

G420

Lauroceraso

G421
Lauroceraso

Leccio

G422
Leccio

Lenticchia

G423
Lenticchia

Ligustro

G424
Ligustro

Lilium

G425
Lilium

Limone

G426
Limone

G427

G428

G429

G430

G431

Lino

G432
Lino

Liquidambar

G433
Liquidambar

Loglio

G434
Loglio

Luppolo

G435
Luppolo

Maggiociondolo

G436
Maggiociondolo

Mais

G437
Mais

G438

G439

G440

G441

G442

G443

Mandarino

G444
Mandarino

G445

Mandorlo

G446
Mandorlo

G447

G448

Maonia

G449
Maonia

G450

G451

G452

G453

Melo

G454
Melo

G455

G456

G457

G458

G459

G460

G461

G462

G463

G464

G465

G466

G467

G468

G469

G470

G471

G472

G473

G474

G475

Melograno

G476
Melograno

Melone

G477
Melone

G478

G479

G480

G481

Menta

G482
Menta

Mimose

G483
Mimose

Mirtillo

G484
Mirtillo

Nandina

G485
Nandina

Nespolo e Nespolo del Giappone

G486
Nespolo e Nespolo del Giappone

G487

Nocciolo

G488
Nocciolo

G489

G490

G491

G492

Noce comune e Noce nero

G493
Noce comune e Noce nero

G494

G495

Oleandro

G496
Oleandro

Olivo

G497
Olivo

G498

G499

G500

G501

G502

G503

G504

Olmo

G505
Olmo

G506

G507

Ontano

G508
Ontano

Orchidee

G509
Orchidee

G510

G511

Ortensia

G512
Ortensia

Orzo

G513
Orzo

G514

G515

G516

G517

Pachisandra

G518
Pachisandra

Patata

G519
Patata

G520

G521

G522

G523

G524

G525

G526

Peonia

G527
Peonia

G528

G529

G530

G531

Pero

G532
Pero

G533

G534

G535

G536

G537

G538

G539

G540

G541

G542

G543

G544

G545

Pesco

G546
Pesco

G547

G548

G549

G550

G551

G552

G553

G554

G555

G556

G557

G558

Petunia

G559
Petunia

Pini

G560
Pini

G561

G562

G563

G564

G565

G566

Pioppi

G567
Pioppi

G568

G569

G570

G571

G572

G573

G574

Piracanta

G575
Piracanta

G576

G577

G578

Pistacchio

G579
Pistacchio

G580

Pittosporo

G581
Pittosporo

Platano

G582
Platano

G583

Poinsettia o Stella di Natale

G584
Poinsettia o Stella di Natale

Pomodoro

G585
Pomodoro

G586

G587

G588

G589

G590

G591

G592

G593

G594

G595

G596

G597

G598

G599

Pompelmo

G600
Pompelmo

G601

Prezzemolo

G602
Prezzemolo

Querce

G603
Querce

G604

G605

G606

Radicchio

G607
Radicchio

G608

G609

Ravanello

G610
Ravanello

G611

Ravizzone

G612
Ravizzone

G613

G614

Riso

G615
Riso

G616

G617

G618

G619

Robinia

G620
Robinia

G621

Rododendro

G622
Rododendro

G623

G624

Rosa

G625
Rosa

G626

G627

G628

Rosmarino

G629
Rosmarino

G630

Rovo

G631
Rovo

G632

Rucola perenne Rucola annuale

G633
Rucola perenne Rucola annuale

G634

Ruscus

G635
Ruscus

Salvia

G636
Salvia

Sambuco

G637
Sambuco

Sansevieria

G638
Sansevieria

G639

G640

Segale

G641
Segale

Senape

G642
Senape

Sequoia

G643
Sequoia

G644

G645

G646

Sorbo comune e Sorbo degli uccellatori

G647
Sorbo comune e Sorbo degli uccellatori

Spinacio

G648
Spinacio

G649

Spincervino

G650
Spincervino

Susino

G651
Susino

G652

G653

G654

G655

G656

G657

G658

G659

Tabacco

G660
Tabacco

G661

G662

Tamerici

G663
Tamerici

Tasso

G664
Tasso

Tiglio

G665
Tiglio

Trifoglio

G666
Trifoglio

G667

Tuia

G668
Tuia

Uva spina

G669
Uva spina

Veccia

G670
Veccia

Vigna

G671
Vigna

Vite

G672
Vite

G673

G674

G675

G676

G677

G678

G679

G680

G681

G682

G683

G684

G685

G686

G687

G688

G689

G690

G691

G692

Vite del Canada

G693
Vite del Canada

Zucchino

G694
Zucchino

G695

G696

G697

G698

Tav. G4 - AFIDI

GT9
Tav. G4 - AFIDI

GT10

GT11

Tav. G4 - COCCINIGLIE

GT12
Tav. G4 - COCCINIGLIE

GT13

Tav. G4 - CIMICI

GT14
Tav. G4 - CIMICI

Tav. G4 - DITTERI

GT15
Tav. G4 - DITTERI

Tav. G4 - LEPIDOTTERI

GT16
Tav. G4 - LEPIDOTTERI

GT17

Tav. G4 - LEPIDOTTERI - ERIOFIDI

GT18
Tav. G4 - LEPIDOTTERI - ERIOFIDI

Tav. G4 - BATTERIOSI

GT19
Tav. G4 - BATTERIOSI

GT20

Tav. G4 - PATOLOGIE

GT21
Tav. G4 - PATOLOGIE

GT22

GT23

GT24