Sezione N - Demo

Sezione N - Demo Sezione N - Demo

N.1 RICHIAMI DI MATEMATICA

N4
N.1 RICHIAMI DI MATEMATICA

N5

N.2 STATISTICA

N18
N.2 STATISTICA

N19

1.3 Misure di posizione

N20
1.3 Misure di posizione

1.3.2 Mediana

N21
1.3.2 Mediana

1.3.4 Quantili

N22
1.3.4 Quantili

1.4.4 Varianza

N23
1.4.4 Varianza

N.3 SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

N49
N.3 SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

N.4 MODELLISTICA E SIMULAZIONE IN AGRICOLTURA

N63
N.4 MODELLISTICA E SIMULAZIONE IN AGRICOLTURA

1. I modelli in agricoltura

N64
1. I modelli in agricoltura

N65

N.5 MISURAZIONE DELLE GRANDEZZE

N96
N.5 MISURAZIONE DELLE GRANDEZZE